Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Самійло Величко

Величко Самійло (бл. 1670, м. н. невід.— після 1728, можливо, с. Жуки Полтавської сотні Полтавського полку, тепер Полтавського р-ну Полтавської обл.) — історик, автор козацького літопису, що охоплює час від 1648 року до 1700 року. Походив з козацького роду. Вчився у Києво-Могилянській академії перед 1690 роком.

Після завершення навчання служив у генерального писаря Василя  Кочубея, виконуючи особливі доручення та ведення кореспонденції, в тому числі секретної.  У 1705-1709 роках служив  старшим канцеляристом в Генеральній військовій канцелярії. Брав участь у  походах Івана Мазепи, залучався до посольств гетьмана. В кінці 1708 року заарештований і ув’язнений як людина, наближена до І. Мазепи. Припускають, що з ув’язнення вийшов у 1715 році за сприяння сина В. Кочубея. Відтоді жив у Жуках і Диканьці на Полтавщині, де були маєтки Кочубеїв. Тут написав «Літопис…», перший том якого датується 1720 роком.  Самійло Величко вперше поставив за мету створити велику історію України. Літопис будується на великому джерельному матеріалі, у текст уведено багато автентичних документів з посиланнями на твори професорів та випускників Києво-Могилянської академії. Сам літописець був збирачем книг та рукописів, мав власну бібліотеку, рукописи свої також вкладав у літопис. Користувався виробленою книжною українською мовою («козацьке наріччя»), був добре знайомий з законами риторики, правилами версифікації, оперував образами античної міфології, тобто виявив знання у тому обсязі, що міг набути у Києво-Могилянській академії. Самійло Величко був значною мірою одним із творців прозового стилю українського бароко і серед сучасників не мав собі рівних. Остання його робота  «Космографія» вийшла у 1728 році і перекладена на книжну українську мову.

Твори: Летопись событий в Юго-Западчой России в XVII-м веке. 1—4. К., 1848—64; Сказаніе о войне козацкой с поляками. В кн.: Пам’ятки українського письменства, т. 1. К., 1926; Літопис… [Уривки]. В книзі «Українська література XVIII ст.» К., 1983; Літопис, т. 1—2. К., 1991.

Джерело: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання. – Київ : КМ Академія, 2001.