Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Максим Берлинський

Берлинський Максим Федорович (6.08.1764, село Нова Слобода Путивльського повіту Курського намісництва, тепер Путивльського р-ну Сумської обл.—6.01.1848, м. Київ) — історик, археолог, викладач.

У 1778-1786 роках навчався у Києво-Могилянській академії до богословського класу. У грудні 1786 року Максима і його брата Матвія Берлинських разом з іншими 29 випускниками Києво-Могилянської академії направлено у розпорядження Комісії народних училищ Санкт-Петербурґа. Протягом двох років вчився в Санкт-Петербурзькій учительській гімназії. Вивчав натур, й загальну історію та географію. Після повернення до Києва з 1789 року і до 1933 року викладав географію, натуральну і цивільну історію у вищих класах у Київському Головному  нар одному училищі (з 1809 р. — Київська перша гімназія. Після заснування Київського університету  у 1834 році призначений інспектором університетської гімназії й членом університетського правління.

У 1818 році обрано на посаду директора місцевого відділення Всеросійського біблійного товариства (Всероссийское библейское общество). У 1828 році став членом Московського імператорського товариства історії і старожитностей російських (Московское императорское общество истории и древностей российских). У 1843 році обраний почесним членом Тимчасової комісії для розбору давніх актів (Временная комиссия для разбора древних актов) у Києві.

До Максима Берлинського фактично ніхто не цікавився старожитностями Києва. Він брав участь в археологічних розкопках, реєстрував й описував археологічні знахідки. Максим Берлинський — автор багатьох праць з історії України та Києва, а також загальної історії, археології, історичної географії, статистики.

Твори: Краткая российская история для употребления юношеству… СПб., 1800; Разделение Малороссии на полки. «Улей», 1811, № 3; О городе Киеве. «Улей», 1811, № 8; О могиле Аскольдовой в Киеве. «Улей», 1811, ч. 1, № 11; Наставление о собрании и приготовлении червеца… СПб., 1814; О Киевской академии. «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, кн. 7; Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города. СПб., 1820; Описание найденных недавно в Киеве разных старинных золотых и серебряных вещей. «Украинский журнал», 1824, № 2; О находке серебряных слитков в развалинах Десятинной церкви. 03, 1826, ч. 28, № 80; Известие о Межи-горской церкви,— О Десятинной церкви в Киеве. ТиЛОИДР, ч. 5, кн. 1. М., 1830,- Статистическое описание Белецкого уезда Могилевской губернии. СПб., 1838; Історія міста Киева, К., 1991.

Джерело: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання. – Київ : КМ Академія, 2001.