Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Данило Нащинський

Нащинський Данило, чернече ім’я Давид (31.01.1721, полкове місто Полтава — 5.05.1793, Київ) — ректор Ктєво-Могилянської, архімандрит. Навчався у Києво-Могилянській академії. На кошти протектора академії архієпископа Київського, Галицького і всієї Малої Росії Рафаїла Заборовського вивчав грецьку, староєврейську, халдейську, арабську й німецьку мови у всесвітньо відомому центрі орієнталістики — Магдебурзькій академії (місто Галле, Німеччина), слухав лекції в Кенігсберзькому університеті. З 1743 року жив у Бреслау (тепер місто Вроцлав, Республіка Польща). Повернувшись близько 1747 року до Києва, відвідував лекції з поетики, риторики та філософії у Києво-Могилянській академії. У 1747-1755  роках викладав в академії в класах граматики, синтаксими, піїтики, риторики й філософії, а також викладав німецьку, грецьку та нововведені — російську мову й скорочений курс російської поетики та риторики. Крім того, виконував обов’язки Конґреґаційного префекта й префекта академії. У 1755 році висвячено на архімандрита Слуцького Троїцького монастиряря, що був центром православ’я на території України й Білорусі, які належали Речі Посполитій, і представляв там інтереси митрополита Київського. У 1758 році повернувся в Київ, де одержав посаду ректора Києво-Могилянської академії.

За Нащинського у Києво-Могилянській академії відбулася низка змін зміни в характері і методиці викладання окремих предметів, запроваджено підручники.  У 1752 році почав читати філософію за підручником професора Бранденбурзької академії вольфіанця Християна Баумейстера «Елементи оглядової філософії), лекції якого слухав у Кенігсберзі і з яким підтримував наукові контакти. Таким чином, Києво-Могилянська академія пориває з арістотелівською традицією, на якій ґрунтувалася її стара філософська школа. Уславився як здібний і діяльний викладач, знавець мов, проповідник, книголюб.

У 1761  році висвячено на архімандрита Гамаліївського Різдвобогородицького Харлампіївського монастиря Чернігівської єпархії, у 1769 році — Глухівського Петропавлівського монастиря, у 1772 році — Бізюківського Хрестовоздвиженського монастиря Смоленської єпархії. Останні роки життя перебував у Києво-Печерській лаврі. Похований на кладовищі Дальніх печер лаври.

Джерело: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання. – Київ : КМ Академія, 2001.