Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Гедеон Вишневський

Вишневський, чернече ім’я Гедеон (19.06.1678, ?—2.06.1761, місто Смоленськ, тепер Російська Федерація ) — ректор Московської слов’яно-греко-латинської академії, просвітник, архімандрит, єпископ Смоленський і Дорогобузький, засновник Смоленської семінарії. Вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Вчився також у Вільно, Кракові та Львові. Дістав ступінь доктора філософії. Згодом – викладач піїтики та риторики в Києво-Могилянській академії. Залишився прочитаний ним тут 1711-1712 навчальному році курс риторики — «Regia sublimibus eloquentiae alta columnis nobil Roxolanae iuventuti exstructa anno 1711 mense Novembri die 6» («Високий царський палац, зведений піднесеними колонами красномовності, для шляхетного юнацтва України року 1711, місяця листопада 6 дня»). У 1714 році викликано до Москви на посаду професора риторики, згодом — філософії у Московській слов’яно-греко-латинській академії. Розробив латиномовний курс філософії «Всезагальна філософія Арістотеля, викладена згідно з чином християнської істини». 3 1718 року — префект, з 1720 року — ректор і професор богослов’я Московської слов’яно-греко-латинської академії   й архімандрит Московського Заіконоспаського монастиря. З 1728 року – єпископ Смоленський і Дорогобузький. Заснував Смоленську семінарію, школи в Дорогобужі, Рославлі, Білому і Топорці.  Вишневський завжди спирався на досягнення Києво-Могилянської академії та підтримував її добру славу. Йому належить відомий вислів «изобиловала всегда людьми учеными Академия Киевская и от нее, аки от онных преславных Афин вся Россия источник мудрости черпала . Займався історичними дослідженнями, склав «Историческое описание города Смоленска» і «Дополнение к истории Московской Академии» (1726). Похований у Смоленському Успенському соборі.

Твори: Историческое известие о Московской Академии, сочиненное в 1726 году от справщика Федора Поликарпова и дополненное преосвященным епископом Смоленским Гедеоном Вишневским. В КН.: Новиков Н: И. Древняя Российская Вивлиофика, ч. 16. М., 1791; Историческое и географическое описание города Смоленска. СА, 1828, у. 32, № 3. Літ,: Аскоченский В. И. Киев с„. Академиею, ч. 2. К., 1856; Чистович И. А. Феофан Прокопович… Сб. ОРЯС, т. 4, СПб,, 1868; Стратий Я. М. [та інфОписа-ние курсов философии… К., 1982; Хижняк 3. И. Кие-во-Могилянская академия. К., 1988.

Джерело: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання. – Київ : КМ Академія, 2001.