Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Вілен Горський

Вілен Горський (27.10.1931, Харків – 27.05.2007, Київ) – відомий вчений, філософ, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1963-1992 роках працював в Інституті філософії АН УРСР, де захистив кандидатську і докторську дисертації та здобув визнання одного з визначний українських філософів.

Належить до когорти могилянців, які відроджували Академію з її першого навчального року, створивши кафедру філософії та релігієзнавства. У 1992-2000 роках працював завідувачем кафедри філософії та релігієзнавства, у 1994-1995 роках виконував обов’язки декана факультету гуманітарних наук, у 2000 року переведений на посаду професора кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА. Науковець розробив п’ять авторських курсів: «Історія української філософії», «Методологія історико-філософського пізнання», «Образ святості в культурі Києво-Руської доби», «Філософські ідеї в культурі Київської Русі», «Давньоруські любомудри», керував магістерською програмою «Філософія».

Автор близько 300 наукових та науково-методичних праць з проблем методології історії філософії, історії української філософської думки, філософських ідей у культурі України княжої доби.

Джерела:
Вілен Сергійович Горський: Біобібліографічний покажчик / Уклад. Т. О. Патрушева. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2000. — 32 с.
Вілен Горський: віхи біографії / упорядкувала Марина Ткачук // Вілен Горський: дотики, смисли,
споглядання. — Київ: [Аграр Медіа Груп], 2011. — C. 313—316.