Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Юрій Шиманський

Юрій Шиманський (10.07.1928, Київ – 2.03.1998, Київ) – відомий вчений, фізик, педагог, організатор науки, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, засновник та професор кафедри фізико-математичних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Навчався на фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, з яким пов’язана понад 50-літня наукова, науково-організаційна та викладацька діяльність вченого.

У 1993 році у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» створив кафедру фізико-математичних наук, якою завідував до 1998 року. У 1993-1998 роках – член вченої ради НаУКМА.

Автор понад 300 науковий праць – результатів його наукових теоретичних та експериментальних досліджень, що викладені у монографіях, наукових збірниках, підручниках, посібниках, статтях у наукових журналах. Вчений також був членом редколегій низки фахових журналів, редактором, а також автором передмов та перекладів низки праць своїх колег.

Джерело:

Юрій Шиманський : збірник на пошану пам’яті.. – Київ : КМ Академія, 2002. – 129 с.