Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Григорій Козицький

Козицький Григорій Васильович (1727, м. Київ — 26.12.1775, м. Москва) — викладач, публіцист, видавець, перекладач, статс-секретар імператриці Катерини II. Народився у сім’ї священика. У 1737 році вступив до Києво-Могилянської академії, закінчивши у 1747 році клас філософії. В атестаті, виданому академією, зазначалось, що Григорій Козицький старанністю та працелюбством є взірцем для своїх товаришів. У 1747-1749 роках навчається у Бреслау (тепер м. Вроцлав, Республіка Польща), у 1749-1755 – у Лейпцігському університеті. 3 1757 року почав викладати грецьку й латинську риторику та філософію в Академічному університеті у Санкт-Петербурзі. У 1767 році обрано почесним академіком Санкт-Петербурзької Академії наук. З 1766 року працював у Кабінеті імператриці Катерини II, займався підбором іноземних текстів для «Наказу», перекладом та редагуванням його, входив до Комісії зі складання проектів законів Російської імперії. У 1768 році призначено на пост статс-секретаря імператриці Катерини II. За його ініціативи та участі у 1768 році було створено «Собрание, старающегося о переводе иностранных книг», для якого до 1775 року 100 перекладачів переклали 112 книг (173 томи), здебільшого загальноосвітнього характеру, з історії, географії, твори грецької та римської класичної літератури, а також французьких просвітників і статті з «Encyclopedie, ou Dictionaire raisonne des sciences, des arts et des metiers» («Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв та ремесел»). Активно займався сам перекладацькою діяльністю творів зарубіжних авторів, а також наукові праці членів російської академії наук. Працював у журналі «Ежемесячные сочинения» та «Трудолюбивая пчела».

Григорій Козицький надіслав до бібліотеки Києво-Могилянської академії 39 книг.

Джерело: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. : енциклопедичне видання. – Київ : КМ Академія, 2001.