Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Монета “Галшка Гулевичівна”

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України. Монету було введено в обіг 27 січня 2015 року. Належить до серії «Видатні особистості України». На аверсі монети розміщено, зокрема, стилізовану композицію, що символізує передавання землі для створення школи, — на тлі сторінки з автографом Галшки Гулевичівни зображено перо (угорі) та печатку (унизу). На реверсі монети зображено стилізовану композицію: угорі — фасад будинку, з якого починалася історія Київської братської школи, під яким напис Галшка Гулевичівна та роки її життя 1575/1642, ліворуч зображено Галшку Гулевичівну з дітьми.

Дата
Матеріал
Нейзильбер
Формат
image/jpeg
Посилання