Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Кіево-братскій училищный монастырь : историческій очеркь

Альтернативна назва
Киево-братский училищный монастырь: исторический очерк
Дата
Бібліографічне посилання
Мухин, Н. Кієво-братскій училищный монастырь : историческій очеркь (писано на Евгеніе-Румянцевскую премію) : [ксерокопія] / Н. Мухинь. – Киев : Типографія Г. Т. Корчакь-Новицкаго, 1893. – 407 с. : ил.
Формат
text/pdf
Посилання
Переглянути