National University of «Kyiv-Mohyla Academy»
Virtual Museum

Virtual Museum

Укр / Eng

Collection items connected with Kyiv Mohyla Academy period

З історії Києво-Могилянської Академії ХVII-XVIII ст.

Києво-Могилянська академія за силою впливу на буття українського народу, попри майже 400-ліття від початку їі заснування, залишається тією складовою, що й сьогодні формує наш духовний світ. Це видання - короткий виклад історії виник­нення й діяльності Академії, її могутнього впливу на...

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці при Києво-Могилянській академії

Ця праця є першою в Україні спробою досліди­ти історію одного з найвідоміших національних хра­мів - церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці при Києво-Могилянській академії.

Могилянсько-Мазепинська академія, 1632-1982

Вперше друковано цей огляд в "Українському Православному Календарі на І958 р.

Педагогія Київсько-Могилянської академії (1631-1817)

Текст докторської дисертації отця Ісидора Патрила, яку він захистив 1944 року в Українському Вільному Університеті у Мюнхені.

Исторія Кіевской академіи

Твір ієромонаха Макарія Булгакова, присвячений дослідженню історії Києво-Могилянської академії від заснування до початку ХІХ ст.

Атестат Федора Афанасієва

Атестат студента Києво-Могилянської академії, виданий Федору Афанасієву, сину козака Гната Афанасієва із села Щебри Глухівської сотні Ніжинсь­кого полку (тепер Глухівського району Сумсь­кої області). Атестат підписали ректор архімандрит Варлаам Миславський, префект ігумен Димитрій Устимович, пи­сар студент філософії Іван Стовпяцький.