Віртуальний музей Києво-Могилянської академії

Віртуальний музей

Укр / Eng

Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники

Альтернативна назва
Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники
Дата
Бібліографічне посилання
Голубев, Степан Тимофеевич, Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники : (опытъ историческаго изследованія) [факсимільна репродукція] / С. Голубев. – Київ : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго : 1883-1898. Типографія С.В. Кульженко, – 2 т.
Формат
text/pdf
Посилання
Переглянути