National University of «Kyiv-Mohyla Academy»
Virtual Museum

Virtual Museum

Укр / Eng

Водосвятна чаша Братського Богоявленського собору

Срібна чаша для свячення води з гравіюванням: «Сεй сосудъ ко употреблεнію свящεныѧ води соωрудися иждивεніεм ωбитεли стои Братскои кіεв: тщаніεм іεромонаха Ѳεωдосія Ґгуґурεвича в тоѧ врεмя ігумена и рεктора выш пом: ωб: лѣта Гсдня ахпs. Фун: а: и лот: а8:»

Date
Medium
Срібло
Bibliographic Citation
Київська академія в колекції Національного музею історії України : альбом-каталог / упоряд.: Максим Яременко, Ярослав Затилюк ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. музей історії України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 177 с.

Яременко М. «Сεй сосудъ ко употреблεнію свящεныѧ води соωрудися…»: до характеристики ректорства Феодосія Ґуґуревича // Київська Академія. – 2016. – Вип. 13. – С. 250–264.

Київська академія в колекції Національного музею історії України : альбом-каталог / упоряд.: Максим Яременко, Ярослав Затилюк ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. музей історії України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 13.