National University of «Kyiv-Mohyla Academy»
Virtual Museum

Virtual Museum

Укр / Eng

Присяга першого ректора Університету “Києво-Могилянська академія”

Автограф присяги, яку склав Вячеслав Брюховецький на інавгурації ректора Університету «Києво-Могилянська Академія»: «Я, В’ячеслав Брюховецький, приймаючи покладені на мене волею моїх колег однодумців обов’язки ректора відродженої Києво-Могилянської Академії, перед професорами і студентами Університету «Києво-Могилянська академія», перед усім українським народом складаю обітницю чесно і не шкодуючи сил служити нашій славній Alma Mater. Я клянуся, що всі мої помисли і діяння будуть спрямовані на піднесення духовності, освіченості, національного самоусвідомлення і гуманістичних начал молодої генерації. Поки мене Божа благодать на сім світі задержить і даватиме життєву снагу, поки мені виявлятимуть довіру професори і студенти Університету «Києво-Могилянська академія», всі мої духовні, інтелектуальні і фізичні сили будуть спрямовані на це святе діло. І якщо би я відступився від цієї обітниці, то хай не буде мені прощення ані від батьків та дітей моїх, ані від жодної людини, сущої на благословенній і стражденній землі України. Присягаю!»

Date
Format
text/jpg
File(s) for download