National University of «Kyiv-Mohyla Academy»
Virtual Museum

Virtual Museum

Укр / Eng

Систематическій каталогъ книгъ библіотеки Кіевской Духовной Академіи

З 1890 по 1915 рр. у світ вийшло п’ять томів (в тринадцяти випусках) «Систематичного каталогу книг бібліотеки Київської духовної академії». Крім того, у 1906 р. був випущений окремим виданням систематичний каталог Полоцької уніатської бібліотеки, переданої до КДА у 1900 р. Загалом у виданні Криловського враховано 36 339 найменувань книг. Однак в його каталог не включені книги з математики, медицини та інших наук, які не мають прямого відношення до дисциплін, які викладалися в КДА.

Alternative Title
Систематический каталог книг библиотеки Киевской Духовной Академии
Date
Bibliographic Citation
Систематическій каталогъ книгъ библіотеки Кіевской Духовной Академіи / составленный библіотекаремъ Академіи А.С. Крыловскімъ. – Кіевъ : Тип. Г.Т. Корчакъ-Новицкаго; Тип. И. И. Горбунова; Тип. Акц. О-ва “Петръ Барскій въ Кіеве”, 1896-1915. – 5 т. (13 вып.)
Format
text/pdf
References